หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวทางจราจรสายทางเข้าระบบประปาหมู่บ้านนายเกื้อ บุตรสิงห์ (ระบบประปาวัดเกาะตาซ้ง ๒/๖) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกาะตาซ้ง ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับงานประปา ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบ้านนางมนัส ทองยา ถึงบ้านนางเรณู อินสละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]ซื้อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ (ไฟเบอร์กลาส) ขนาดฐาน ๑๑๗ เซนติเมตร ลึก ๖๘ เซนติเมตร ยาว ๓๓๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำหรับงานระบบประปาหมู่บ้าน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2561 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]จ้างทำอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพยอม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]จ้างทำอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเสลา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]

  (1)     2