หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ท่านนายสมพจน์ สารถูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๓ ภาคเรียนที ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ท่านนายสุรชัย สารสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ขอรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๓ ภาคเรียนที ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ จำนวน ๑๒๐ คน
๑ นายสมพจน์ สารถูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
๒ นายอภิชาติ โตคำ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดุทัยธานี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓ ร้อยตรีวิโรจน์ เทศนา รองเทศบาลตำบลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
๔ คุณชุติเดช อินรสิทธ์ สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
๕ คุณรภัทภร ปวรกฤษฏ์ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาคมและสวัสดิการ จังหวัดอุทัยธานี
๖ คุณศรายุธ พระแก้ว นักพัฒนาสังคม จังหวัดอุทัยธานี

ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงแรมสุขทวีรีสอร์ท

ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
ท่านคุณสุรชัย สารสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณสมคิด อุทัยสูขสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณวสันต์ ธรรมประทีป รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณดำริ สีดำ กำนันตำบลทุ่งโพ
คุณทิขากร เกตุป่าระพี้ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

คณะผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
ผอ.วสันต์ ธรรมประทีป ผู้อำนวยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
คุณเสถียร ปิยะทัศน์ รองผู้อำนวยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
หัวหน้าฝ่ายอื่น
คุณเชาวลิต แสวงศิลป์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณวันชัย วิเชียรวรรณ์ นักวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
คุณศศิกัญญา ล้อจงเฮง นักวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
คุณฐิติมา ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ

คณะกรรมการ
คุณจุฑารัตน์ ชัยอัน ประธานกรรมการ
คุณสมชาย นาคพงษ์ รองประธานกรรมการ
นายสนอง สุขสุบาย รองประธานกรรมการ
คุณสนอง เทียมพิทักษ์ และผู้แทนขุมชน

มอบของที่ระลึก ณ หอประชุมโรงแรมสุขทวี รีสอร์ท
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี https://www.facebook.com/amphoe.nongchang?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARD6kt82STY6p-aXciMLIjDx6kfOLoFEOeBsquL67xRNhPxsT7BSRIISieUtC1Lv2oa-9zpJ0xsF_YVq&hc_location=profile_browser
นายอภิชาติ โตคำ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006369661770&__tn__=lC-R&eid=ARC05-VlChOhQ-uQr9kVgoa6nEmhKrOlV77oQqC81AE3621lWFk1NsiLOPQAp-UBLyVXBIoR81EK1oz_&hc_ref=ARSK2oJ3RdNTq2BPKgC2N1n8wPowxbX_W1ygY-f_vE2Mv23ycNSFtIq76jh9T1bUdvs&__xts__%5B0%5D=68.ARDhOK5aEZsCBTnru8IX4vCogUr50oh3wHiu6-iCSO_Mg-9AOVs8gNIFuZrCBKEKhYynsI7MEc1SQ5lri6hk0TSfTGVk52Db3SqBxwXfc_H1BIa6H-Vg9NxEdDABuH6A64doUkeJViycHrN9ttO8TvI2Cx_l8IosS0NdQrO9GzKFw9oymap-iMR7wj3lWRMueNloN5Okj79zbOjNK2La_tdsNFc4s3Qm9bkNiXgxkf1_ttHcSzQYxOrYPOASADtuEBymWXfyEuu18kCx
เทศบาลตำบล หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี https://www.facebook.com/profile.php?id=100004966813975
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี http://district.cdd.go.th/nongchang/
พัฒนาชุมชน เมืองอู่ไทย https://www.facebook.com/uthaicdd

#เว็บไซต์. www.tungpo.go.th อบต.ทุ่งโพ ติดต่อ อบต.๐๕๖-๙๗๑-๕๐๔
#เฟสบุ๊https : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ https://www.facebook.com/pg/oldschoolOBTthungpoo/photos/?tab=album&album_id=476454839424982
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook.com/ทินกร อยู่สิงห์

ถ่ายภาพ : ทินกร อยู่สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (๒๔/๑๒/๒๕๖๑)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 15.05 น. โดย คุณ นพดล จินตะกัน

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 2,327,654 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com